Zdravotné zariadenie
 • KONSENZUS S.R.O. (889x)
 • M. Rázusa 2
 • 071 01 Michalovce
 • odbornosť:
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová