Zdravotné zariadenie
 • DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (825x)
 • Špitálska 2
 • 070 01 Michalovce
 • odbornosť:
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov
  • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • prevoz biologického materiálu