Zdravotné zariadenie
 • ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5022x)
 • MASARYKOVA 9
 • 040 01 KOŠICE
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • dorastové lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • endokrinológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • zubná technika
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • služby zdravia pri práci