Zdravotné zariadenie
  • MEDICAS S.R.O. (211x)
  • SPIŠSKÉ NÁMESTIE 2
  • 040 12 KOŠICE 12
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)