Zdravotné zariadenie
  • REAL MEN SLOVAKIA, SPOL. S R.O. (888x)
  • Tomášikova 2
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • urológia
    • andrológia
    • intervenčná ultrasonografia v urológii