Zdravotné zariadenie
  • BIJA S.R.O. (187x)
  • Pekinská 19
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)