Zdravotné zariadenie
  • GENET S.R.O. (410x)
  • Špitálska 6
  • 949 01 Nitra
  • odbornosť:
    • lekárska genetika