Zdravotné zariadenie
 • MEDCOM S. R. O. (1334x)
 • Rákocziho č. 5/1
 • 945 01 Komárno
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • všeobecné lekárstvo
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov