Zdravotné zariadenie
  • HEKOL, S.R.O. (722x)
  • Koceľová 29
  • 949 01 Nitra
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • gynekologická sexuológia
    • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve