Zdravotné zariadenie
 • COR S.R.O. (1116x)
 • B. Bartóka 11
 • 936 01 Šahy
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • otorinolaryngológia
  • hematológia a transfuziológia
  • reumatológia
  • kardiológia