Zdravotné zariadenie
 • MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1139x)
 • Fatranská 12
 • 949 01 Nitra
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • funkčná diagnostika