Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8488x)
 • BANÍCKA 803/28
 • 058 45 POPRAD
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • nukleárna medicína
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • pediatrická neurológia
  • detská dermatovenerológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • metabolická JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • LSPP detská stomatologická
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • arytmia a koronárna jednotka
  • pediatrická hematológia a onkológia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • infekčná JIS
  • gynekologická JIS
  • ortpedická JIS
  • úrazová JIS
  • prevoz biologického materiálu