Zdravotné zariadenie
  • KLINICKÁ PATOLÓGIA PREŠOV, S.R.O. (528x)
  • KAMENCOVÁ 20
  • 080 05 PREŠOV
  • odbornosť:
    • patologická anatómia