Zdravotné zariadenie
  • CENTRUM PREVENTíVNEJ CYTOLóGIE, S.R.O. (468x)
  • Čapajevova 9
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • patologická anatómia