Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3696x)
 • Sládkovičova 300/3
 • 069 01 Snina
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • algeziológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • ADOS, ošetrovateľstvo