Zdravotné zariadenie
  • MUDR. BUDICKá ANNA S.R.O. (510x)
  • Slobody 2752/50
  • 058 01 Poprad - Spišská Sobota
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo