Zdravotné zariadenie
  • PATOLÓGIA S.R.O. (734x)
  • Nemocničná 7
  • 066 01 Humenné
  • odbornosť:
    • súdne lekárstvo
    • patologická anatómia