Zdravotné zariadenie
  • MEDTIM, S. R. O. (732x)
  • Šidlovská 8
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová