Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3435x)
 • Akad. Pavlova 321/10
 • 091 01 Stropkov
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • LSPP detská stomatologická
  • paliatívna medicína