Zdravotné zariadenie
  • EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (456x)
  • JOLIOTA CURIE 737/41
  • 058 01 POPRAD
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)