Zdravotné zariadenie
  • MEDICAL-CARE, S.R.O. (764x)
  • Sládkovičova 25
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • nefrológia
    • oddelenie dlhodobo chorých
    • dialyzačné