Zdravotné zariadenie
 • MEDIKARD S.R.O. (2039x)
 • LEVOČSKÁ 18
 • 080 01 PREŠOV
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • chirurgia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • reumatológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia