Zdravotné zariadenie
  • NZZ ESKULAP, S.R.O. (834x)
  • Kukorelliho 334/16
  • 087 01 Giraltovce
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • stomatológia
    • čeľustná ortopédia