Zdravotné zariadenie
 • BIOS, S.R.O. (959x)
 • NsP, 1. mája
 • 066 01 Humenné
 • odbornosť:
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • doprava poistencov