Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3259x)
 • Kukorelliho 334/16
 • 087 01 Giraltovce
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • úrazová chirurgia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • endokrinológia
  • klinická psychológia
  • ADOS, ošetrovateľstvo