Zdravotné zariadenie
  • MIBARD, S.R.O. (865x)
  • SV. JAKUBA 33
  • 085 01 BARDEJOV
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)
    • lekáreň (verejná)
    • ADOS, ošetrovateľstvo