Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (774x)
  • Považská 12
  • 034 01 Ružomberok
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová