Zdravotné zariadenie
  • PED-ČADCA, S.R.O. (806x)
  • NsP Čadca,Palárikova 2311
  • 022 16 Čadca
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • neonatológia