Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VIKTOR KOVáčIK UROAMB, S.R.O. (521x)
  • Kollárova 3588/28
  • 031 01 Liptovský Mikuláš
  • odbornosť:
    • urológia
    • intervenčná ultrasonografia v urológii