Zdravotné zariadenie
  • MEDIK-M, S.R.O. (303x)
  • Kollárova č. 5781
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • ADOS, ošetrovateľstvo