Zdravotné zariadenie
 • SANATóRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1084x)
 • Daniela Michaeliho č. 2
 • 036 01 Martin
 • odbornosť:
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • plastická chirurgia
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • reprodukčná medicína