Zdravotné zariadenie
  • ALPHA MEDICAL PATOLóGIA, S.R.O. (489x)
  • Červenej armády 25
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • patologická anatómia