Zdravotné zariadenie
  • MARTINSKÉ BIOPTICKÉ CENTRUM, S.R.O. (465x)
  • Mudroňova 12
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • patologická anatómia