Zdravotné zariadenie
 • MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2313x)
 • Československej armády 3
 • 036 01 Martin
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • endokrinológia
  • detská psychiatria