Zdravotné zariadenie
 • ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2240x)
 • Mudroňova 14
 • 036 01 Martin
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • psychiatria
  • stomatológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • algeziológia
  • geriatria
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • doprava poistencov
  • prevoz biologického materiálu