Zdravotné zariadenie
 • ŽILPO, S.R.O. (4232x)
 • Vysokoškolákov 31
 • 010 08 Žilina
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • detská psychiatria
  • pediatrická urológia
  • funkčná diagnostika
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • gynekologická urológia