Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA PRI ZŤS S.R.O. (1458x)
 • Československej armády 3
 • 036 01 Martin
 • odbornosť:
  • pracovné lekárstvo
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia