Zdravotné zariadenie
 • KRANKAS S.R.O. (3431x)
 • Bratislavská 1
 • 010 01 Žilina
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • medicína drogových závislostí
  • klinická psychológia
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia