Zdravotné zariadenie
  • CHIREMED, S. R. O. (705x)
  • ul. Vácka č. 4104/5
  • 018 41 Dubnica nad Váhom
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • chirurgia
    • reumatológia