Zdravotné zariadenie
  • MUDR. EVA ŠINSKÁ S.R.O. (214x)
  • Hviezdoslavova č. 23/3
  • 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo