Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (5154x)
 • Hviezdoslavova č. 23/3
 • 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • novorodenecké postele
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • LSPP detská stomatologická
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • liečebná výživa (klinická výživa)