Zdravotné zariadenie
  • CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (732x)
  • Moyzesova č. 406
  • 018 41 Dubnica nad Váhom
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • reumatológia
    • akupunktúra