Zdravotné zariadenie
 • CHIRDIA, S.R.O. (879x)
 • M. R. Štefánika č. 55/2
 • 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy