Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3839x)
 • SNP č. 26
 • 972 51 Handlová
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • oddelenie dlhodobo chorých