Zdravotné zariadenie
  • SANIMAT, SPOL. S R. O. (209x)
  • Nemocničná č. 986
  • 017 01 Pvažská Bystrica
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)