Zdravotné zariadenie
 • MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1105x)
 • Štefana Závodníka č. 506/41
 • 971 01 Prievidza
 • odbornosť:
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • všeobecné lekárstvo
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • plastická chirurgia