Zdravotné zariadenie
  • RZP, A.S. (674x)
  • Trenčianska cesta č. 1667/2A
  • 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
    • doprava poistencov