Zdravotné zariadenie
 • ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (718x)
 • Legionárska č. 28
 • 911 01 Trenčín
 • odbornosť:
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • mobilná intenzívna jednotka