Zdravotné zariadenie
 • LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (781x)
 • Pauleho č. 1
 • 971 01 Prievidza
 • odbornosť:
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová