Zdravotné zariadenie
 • MEDIGYN SPOL. S R.O. (1462x)
 • Robotnícka 12
 • 921 01 Piešťany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • pediatrická gynekológia
  • patologická anatómia
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia